مسابقه پیج اینستاگرام استاد حسین عظیمی

برای شرکت در مسابقه تمامی موارد

را تکمیل نموده و ارسال نمایید 

تاریخ قرعه کشی دوشنبه 7 تیرماه ساعت 8 شب در صفحه اینستاگرام استاد عظیمی انجام میگردد